การสัมมนาสมาชิก กรรมการและเจ้าหน้าที่ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี จำกัด เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมวังตะพาบรีสอร์ท