วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 สหกรณ์ ฯ รับการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล นำโดย นายณรงค์ มาสแสง ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกันนำเสนอผลงานประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล