สสอค. เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ศพ(ล่วงหน้า)เพ่ิ่มเติมในปี 2557

29 มีนาคม 2559

 

 

สมาชิก สสอค. ที่มีรายชื่อตามไฟล์แนบนี้  กรุณาติดต่อชำระเงินสงเคราะห์ศพที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี โดยด่วน...

                                   รายชื่อสมาชิกต้องชำระเงินสงเคราะห์ศพเพิ่มเติมปี 2557......(คลิ๊กอ่าน)