คำขอกู้เงินปันผล ปี 2564

24 ธันวาคม 2563

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้เฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

โดยใช้หลักฐานประกอบการกู้ดังนี้

1.  คำขอกู้เงินปันผล (กดดาวน์โหลด) 

    ให้พิมพ์ด้วยกระดาษสีขาวพิมพ์ 1 แผ่น พิมพ์ด้านหน้าและด้านหลัง

2.  สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้

** กู้ได้ 5% ของเงินค่าหุ้น ณ 30 พ.ย. 63  และ ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน ชำระเฉพาะดอกเบี้ย **