ประกาศ สหกรณ์เปิดให้กู้โควิด-19 โครงการ 4

30 มกราคม 2564

 

คำขอกู้ Covid-19 โครงการ 4.....(ดาวน์โหลดที่นี่)

 

คำขอกู้ให้พิมพ์บนกระดาษ A4 สีขาว 1 แผ่น พิมพ์ด้านหน้า และด้านหลัง 

เอกสารประกอบการกู้

1.สลิปเงินเดือนปัจจุบัน

2.สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้

3.สำเนาบัตรประชาชนผู้ค้ำประกัน (ค้ำประกัน 1 คน)

ยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป