ประกาศ สหกรณ์เปิดให้กู้โควิด-19 โครงการ 6

13 กันยายน 2564

 

ดาวน์โหลดคำขอกู้ สามัญโควิด-19 โครงการ 6 กดที่นี่

 

ให้พิมพ์คำขอกู้ลงบนกระดาษ A4 สีขาว พิมพ์ทั้งด้านหน้าและหล้งในแผ่นเดียวกัน