รายการย่อแสดงทรัพย์สิน ณ 31 ตุลาคม 2566

10 พฤศจิกายน 2566